Servicii de realizare a documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii (DALI) Modernizare Canton Homorod Băi

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Servicii de realizare a documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii (DALI) Modernizare Canton Homorod Băi
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport (Canton lângă drum județean nr. 131A)
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Adresa: 
Băile Homorod
Amplasament: 
Băile Homorod
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Cantonul Homorod Băi aflat în domeniul privat al județului Harghita este situat pe lângă Drumul județean nr. 131A la km 2+750. Clădirea are o suprafață de S=97 mp. Clădirea este folosită mai ales în decursul lucrărilor de reparații efectuate la drumul județean însă ar fi oportun să fie folosit și în cazul organizării taberelor pentru copii. Reamenajarea imobilului a fost efectuată în perioada 2003-2004. În urma acestei reamenajări a fost realizată printre altele instalația de apă, a fost modernizată instalația de curent electric, acoperișul, pardoseala etc.. Acoperișul deși a fost și este întreținută a ajuns într-o fază de degradare în care întreținerea (schimbarea țiglelor deteriorate) este foarte greu necesitând schimbarea aproximativ a 50-100 de țigle anual, iar acest tip de țigle se găsesc din ce în ce mai greu. Ar fi deci oportun schimbarea tuturor țiglelor de pe acoperiș cu țigle noi. În lipsa unei rețele electrice, curentul electric este asigurat de un grup electrogen cu o capacitate de 8 KW, care este suficient pentru funcționarea Cantonului Homorod Băi, însă consumul acestuia de motorină 4-5 litru/oră este destul de mare. Astfel utilizarea grupului electrogen într-un timp mai îndelungat este costisitor. Pe de altă parte zgomotul produs de motorul grupului electrogen după un timp devine greu suportabil. Deci ar fi oportun găsirea unei alte surse de energie electrică, care este mai ieftină și este regenerabilă, provenind din sursă inepuizabilă. Analizând cele amintite mai sus precum și posibilitățile locale, se concluzionează că cea mai bună soluție este achiziționare și instalarea unui sistem fotovoltaic cu o capacitate de 8 KW. Alimentarea cu apă a Cantonului a fost realizată dintr-un pârâu de pe lângă imobil. Din păcate în timpul verii câteva luni pârâul este atât de mic în cât nu se colectează apă, astfel alimentarea Cantonului cu apă nu este asigurată. Altă dată în zilele/săptămânile mai ploioase pârâul se umflă cu apă, care devine tulbure și mare, astfel nici în acest caz nu este asigurată alimentarea cu apă a Cantonului. Ar fi oportun găsirea unei soluții de alimentare cu apă care să nu fie afectată de vreme. Analizând posibilitățile locale singura soluție este săparea/forarea unui puț care să asigure apa necesară funcționării Cantonului. Deșii terenul aferent al construcției are o mărime de 4.089 mp, totuși parcarea automobilelor nu este rezolvată având în vedere faptul că acest teren este un teren accidentat prezintă denivelări, gropuri și pietre mari. Pentru a se putea fi folosită pentru parcare auto ar trebui executat o amenajare de teren, care după nivelare ar trebui resădită cu iarbă verde.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Întreținerea greoaie a acoperișului (schimbarea țiglelor deteriorate). Asigurarea energiei electrice regenerabile necesare funcționării imobilului. Asigurarea apei necesare funcționării imobilului. Asigurarea locurilor de parcare auto.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea funcționării imobilului.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 27 Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;”
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea funcționării imobilului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonă care folosesc drumul județean nr. 131A.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Servicii de realizare a documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii (DALI) Modernizare Canton Homorod Băi 47.00 10.00 0.00 0.00 37.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da