Server

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Server
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație publică
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În cadrul instituției există mai multe servere care au o durată de funcționare ridicată. Datorită faptului că serverele sunt echipamente care funcționează în mod permanent există riscul ca acestea să se defecteze, fapt ce poate duce la pierderi de date, precum și la perturbarea activității instituției. Având în vedere cele prezentate anterior, considerăm ca fiind oportună înlocuirea treptată a acestora, motiv pentru care propunem achiziționarea unui server.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Uzura fizică și morală a unor servere din cadrul infrastructurii IT a instituției.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Funcționarea în siguranță a infrastructurii IT a Consiliului Județean Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Creșterea gradului de siguranță, precum și dezvoltarea și modernizarea infrastructurii IT al Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Consiliul Județean Harghita. Aparatul propriu, precum și instituțiile subordonate a Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei
Server
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu