Lucrări de reparații acoperiș, jgheaburi și burlane, tencuiala din fațada principală, zugrăveala precum și schimbarea geamurilor vechi deteriorate în geamuri termopane din fațada din spate, la Dispensarul medical din str. Petőfi nr. 14

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de reparații acoperiș, jgheaburi și burlane, tencuiala din fațada principală, zugrăveala precum și schimbarea geamurilor vechi deteriorate în geamuri termopane din fațada din spate, la Dispensarul medical din str. Petőfi nr. 14
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Petőfi Sándor, nr. 14
Amplasament: 
str. Petőfi Sándor, nr. 14
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita/Cadrele medicale din Dispensarul medical uman
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 se află în intravilanul orașului Miercurea Ciuc și este în proprietatea Județului Harghita și în administrarea Consiliului Judetean Harghita. Construcția are regim de înălțime S+P. Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor din H.G. nr. 766/1997, Anexa nr. 3, art. 6 și în conformitate cu metodologia specifică elaborată de M.L.P.A.T. construcția se încadrează în categoria „C” de importanță. Construcția cu destinație de dispensar medical este structurată pe doua niveluri: parter și pivniță. Structura de rezistență este formată din zidărie portantă, cu planșeu din beton cu grinzi la subsol și lemn peste parter. Șarpanta este din material lemnos. Suprafața construită este: Ac=287,65 m2 respectiv Adc=378,44 m2, iar suprafața utilă este Au=286,57 m2. În imobilul Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 din Miercurea Ciuc în momentul de față funcționează 2 cabinete medicale de specialitate medicină de familie, 2 cabinete medicale de specialitate stomatologie și 2 cabinete de practică de specialitate tehnică dentară asigurând servicii medicale pentru populația din județul Harghita în special pentru cei din zona Ciucului. Acoperișul deși a fost și este întreținută a ajuns într-o fază de degradare în care întreținerea (schimbarea țiglelor deteriorate) este foarte greu necesitând schimbarea aproximativ 100 țigle anual, iar acest tip de țigle se găsesc din ce în ce mai greu. Pe de altă parte majoritatea țiglelor prezintă exfolieri, țiglele sunt învechite, materialul acestora s-a îmbătrânit. Aspectul estetic al acoperișului nu este una bună, iar zona ultracentrală unde se află clădirea este vizitată de către mulți turiști. În zonă anual sunt organizate mai multe serbări, concerte și alte activități culturale. Ar fi deci oportun schimbarea tuturor țiglelor de pe acoperiș cu țigle noi, iar pentru siguranța pietonilor, pacienților și cadrelor medicale ar fi necesar montarea unor opritore de zăpadă pentru împiedicarea alunecării zăpezii de pe acoperiș. Jgheaburile și burlanele prezintă o degradare avansată în unele locuri sunt ruginite, îmbinările sunt slăbite permițând scurgerile de apă și formarea țurțurilor în timp de iarnă. În alte locuri există distorsiuni și deformări din cauza alunecărilor de zăpadă. Este nevoie deci de reparația și eventuala schimbarea elementelor sistemului pluvial. Tencuiala în unele locuri de pe fațada clădirii este căzută, pe alte locuri este slăbită cu tendință de cădere, din cauza infiltrărilor ocazionale de apă. Din acestă cauză și din motive estetice este nevoie de reparația tencuielii și a zugrăvelii clădirii Geamurile vechi deteriorate din fațada principală a clădirii au fost schimbate în geamuri noi termopane. În anii precedenți a fost rezolvată și încălzirea prin centrală termică proprie a clădirii. Pierderile de căldură mai pot fii diminuate prin schimbarea geamurilor vechi deteriorate din fațada din spate a clădirii.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Întreținerea greoaie a acoperișului (schimbarea țiglelor deteriorate) Jgheaburile și burlanele prezintă o degradare avansată în unele locuri sunt ruginite, îmbinările sunt slăbite permițând scurgerile de apă și formarea țurțurilor în timp de iarnă. În alte locuri există distorsiuni și deformări din cauza alunecărilor de zăpadă. Tencuiala în unele locuri de pe fațada clădirii este căzută, pe alte locuri este slăbită cu tendință de cădere, din cauza infiltrărilor ocazionale de apă. Pierderile de căldură prin geamurile vechi deteriorate din fațada din spate a clădirii.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea pe termen lung și în bune condiții a serviciilor medicale pentru locuitorii județului Harghita
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 27 Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;”
Obiectivele proiectului: 
Aducerea imobilului la parametrii inițiali precum și mărirea comfortului clădirii, înbunătățirea aspectului estetic a clădirii, reducere din consumul de energie necesar funcționării clădirii
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul medical, angajații care lucrează în imobil și cetățenii pentru care se asigură serviciile medicale din județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
130.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
130.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de reparații acoperiș, jgheaburi și burlane, tencuiala din fațada principală, zugrăveala precum și schimbarea geamurilor vechi deteriorate în geamuri termopane din fațada din spate, la Dispensarul medical din str. Petőfi nr. 14 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu