Televizoare inteligente (Smart TV)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Televizoare inteligente (Smart TV)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație publică
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării echipamentelor cât mai adecvate pentru informare și comunicare la diferite evenimente, ședințe de lucru, întruniri, conferințe, sesiuni de comunicare, sesiuni de perfecționare profesională, training la distanță, etc., se propune achiziționarea unor televizoare inteligente (SmartTV), care pe lângă faptul că integrează funcțiile clasice ale unui televizor, permit și vizionarea de conținut multimedia de pe memory stick-uri USB sau HDD-uri externe, permit conectarea prin Wi-Fi sau bluetooth cu alte dispozitive precum smartphone, aparat foto sau video.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Televizoare inteligente insuficiente pentru organizarea numeroaselor evenimente de instituție sau de instituțiile subordonate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Mijloace și echipamente de lucru adecvate și necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita, precum și a intituțiilor subordonate.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor de lucru adecvate pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Consiliul Județean Harghita, aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita, precum și personalul din cadrul instituțiilor subordonate,
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.00 mii lei
Denumirea investitiei
Televizoare inteligente (Smart TV)
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu