„Modernizare/construire și dotare de noi baze de Salvamont în Județul Harghita – Borsec” Cod SMIS 118832 (Execuție lucrări)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Modernizare/construire și dotare de noi baze de Salvamont în Județul Harghita – Borsec” Cod SMIS 118832 (Execuție lucrări)
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
b) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Borsec - Borszék
Adresa: 
Borsec
Amplasament: 
Borsec
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita, orasul Borsec
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
216/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
239.44 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
239.44 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Modernizare/construire și dotare de noi baze de Salvamont în Județul Harghita – Borsec” Cod SMIS 118832 (Execuție lucrări) 445.38 239.44 0.00 0.00 205.94
Durata
Durata estimată (luni): 
20 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da