Imprimantă de carduri

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Imprimantă de carduri
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație publică
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Cardurile de identificare (legimațiile de serviciu) pentru personalul din aparatul propriu al instituției noastre, utilizat și pentru accesarea sistemului de pontaj electronic, precum și pentru acționarea barierelor de acces în parcarea instituției, se realizează prin achiziționarea serviciilor de tipărire de carduri. Deoarece în ultima perioadă întâmpinăm greutăți în achiziționarea pe plan local a serviciilor pentru realizarea cardurilor de identificare, se propune achiziționarea unei imprimante pentru carduri.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Instituția noastră nu are în dotare imprimantă pentru carduri.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Echipamente adecvate pentru desfășurarea activității instituției în condiții optime. Scăderea costurilor pentru realizarea cardurilor de identificare.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea echipamentelor necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita, precum și personalul din cadrul instituțiilor subordonate.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Imprimantă de carduri 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu