Software (pachete de protecţie antivirus reţea)

Centrul Judetean Militar

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Software (pachete de protecţie antivirus reţea)
Clasificare
Categoria bugetara: 
60.02 Apărare
Cheltuieli bugetare: 
...02 apărare națională (centre militare)
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Informatică
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Piata Cetatii nr. 1
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Militar Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Investi’ia este necesară pentru a asigura exploatarea în siguranță a calculatoarelor și laptopurilor din dotarea instituției, precum și pentru adaptarea la cerințele noi în domeniul tehnologiei informaţiei, este necesară perfecționarea permanentă a suportului informatic.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- protecția antivirus a calculatoarelor și laptopurilor; - asigurarea suportului informatic necesar în activitatea instituției; - Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
- exploatarea sigură a tehnicii de calcul; - asigurarea suportului informatic necesar pentru activitatea instituției;
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Sediul Centrului Militar Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.60 mii lei
Denumirea investitiei
Software (pachete de protecţie antivirus reţea)
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu