Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Sterilizare
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Automatizarea procesului de spălare și dezinfecție a ploștilor și urinarelor la nivel de spital/secții. Nevoia de dotare a ploscăriilor. Îndeplinirea criteriilor de acreditare ciclul II.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Spațiile dedicate spălării și dezinfecției ploștilor și urinarelor nu sunt corespunzătoare pe toate secții. Lipsește o evidență și o trasabilitate clară a procesului. Mobilierul și instrumentele utilizate în proces ocupă mult spațiu (lavoare mari, cuve, etc). Timpul dedicat, complinața și sigurnața personalului care trebuie să efectueze procesul.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea siguranței personalului. Scăderea riscului de apariție a infecțiilor asociate asistenței medicale. Câștigarea de timp pentru personalul secție pentru alte activități medicale. Sistematizarea, independența și trasabilitatea procesului de curățare și dezinfecție a ploștilor și urinarelor.
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacientii spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
289.17 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
289.17 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare 289.17 0.00 289.17 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu