Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Sterilizare
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Automatizarea procesului de spălare și dezinfecție a ploștilor și urinarelor la nivel de spital/secții. Nevoia de dotare a ploscăriilor. Îndeplinirea criteriilor de acreditare ciclul II.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Spațiile dedicate spălării și dezinfecției ploștilor și urinarelor nu sunt corespunzătoare pe toate secții. Lipsește o evidență și o trasabilitate clară a procesului. Mobilierul și instrumentele utilizate în proces ocupă mult spațiu (lavoare mari, cuve, etc). Timpul dedicat, complinața și sigurnața personalului care trebuie să efectueze procesul.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea siguranței personalului. Scăderea riscului de apariție a infecțiilor asociate asistenței medicale. Câștigarea de timp pentru personalul secție pentru alte activități medicale. Sistematizarea, independența și trasabilitatea procesului de curățare și dezinfecție a ploștilor și urinarelor.
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacientii spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
289.17 mii lei
Denumirea investitiei
Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu