Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Joseni - Gyergyóalfalu
Adresa: 
sat Joseni
Amplasament: 
intravilanul comunei Joseni, langa DJ 126, dinspre Ciumani spre centru Joseni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociare cu UAT comuna Joseni
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
82/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
419.00 mii lei
Denumirea investitiei
Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da