Servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita”
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Subcetate - Gyergyóvárhegy
Adresa: 
DJ153D km 11+795
Amplasament: 
DJ153D
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Podul în alcătuirea actuală nu respectă condițiile de siguranță și confort a circulației rutiere și pietonale, podul nu corespunde cu norma tehnică în vigoare. Vechimea podului nu este cunoscută și este într-o stare de degradare constructivă și funcționare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Podul este vechi, ingust, necorespunzător prevederilor in vigoare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru circulatia rutiera si pietonala peste raul Mures,
Obiectivele proiectului: 
În vederea analizării stării tehnice a podului a fost elaborat o expertiză tehnică, conform contract nr. 24/30082/15.12.2015. Tinand cont de concluziile acestei expertize pentru elaborarea DALI si PT afost incheiat contractul de servicii nr. 34/20006/01.09.2017
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales din Subcetate, Hodoșa, Sărmaș.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita” 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu