Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Avrămești - Szentábrahám
Firtănuş - Firtosmartonos
Șimonești - Siménfalva
Turdeni - Tordátfalva
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Adresa: 
DJ135, sectorul de drum km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C)
Amplasament: 
DJ135, sectorul de drum km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C)
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
116/2017 / 2/4572/28.02.2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
10 670.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
11 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu