Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
a) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Avrămești - Szentábrahám
Firtănuş - Firtosmartonos
Șimonești - Siménfalva
Turdeni - Tordátfalva
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Adresa: 
DJ135, sectorul de drum km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C)
Amplasament: 
DJ135, sectorul de drum km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C)
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
116/2017 / 2/4572/28.02.2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10 670.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
10 670.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita 10670.00 10670.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
11 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu