VENTILATOR STATIC ADULT CU MODUL PEDIATRIC SI NOU-NASCUT PENTRU VENTILATIE ASISTATA SI CONTROLATA - SECTIA UPU

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

VENTILATOR STATIC ADULT CU MODUL PEDIATRIC SI NOU-NASCUT PENTRU VENTILATIE ASISTATA SI CONTROLATA - SECTIA UPU
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Unitatea de primiri urgente
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
In prezent UPU M-Ciuc, in camera de reanimare(zona rosie) destinata pacientilor critici, la doua paturi dispune de un singur ventilator static, vechi de 10 ani cu multiple probleme de functionare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In cazurile in care sunt aduse mai multe victime, care necesita intubatie, doar unul poate fi conectat la aparatul de ventilatie
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Dotarea UPU la nivelul corespunzator unui spital judetean de urgenta.
Obiectivele proiectului: 
Dotarea UPU la nivelul corespunzator unui spital judetean de urgenta.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacientii spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
160.00 mii lei
Denumirea investitiei
VENTILATOR STATIC ADULT CU MODUL PEDIATRIC SI NOU-NASCUT PENTRU VENTILATIE ASISTATA SI CONTROLATA - SECTIA UPU
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu