VENTILATOR STATIC ADULT CU MODUL PEDIATRIC SI NOU-NASCUT PENTRU VENTILATIE ASISTATA SI CONTROLATA - SECTIA UPU

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

VENTILATOR STATIC ADULT CU MODUL PEDIATRIC SI NOU-NASCUT PENTRU VENTILATIE ASISTATA SI CONTROLATA - SECTIA UPU
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Unitatea de primiri urgente
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
In prezent UPU M-Ciuc, in camera de reanimare(zona rosie) destinata pacientilor critici, la doua paturi dispune de un singur ventilator static, vechi de 10 ani cu multiple probleme de functionare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In cazurile in care sunt aduse mai multe victime, care necesita intubatie, doar unul poate fi conectat la aparatul de ventilatie
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Dotarea UPU la nivelul corespunzator unui spital judetean de urgenta.
Obiectivele proiectului: 
Dotarea UPU la nivelul corespunzator unui spital judetean de urgenta.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacientii spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
128.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
128.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
VENTILATOR STATIC ADULT CU MODUL PEDIATRIC SI NOU-NASCUT PENTRU VENTILATIE ASISTATA SI CONTROLATA - SECTIA UPU 128.00 0.00 128.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu