Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020-12+631

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020-12+631
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Adresa: 
DJ 134A, între Șoimoșu Mic și Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+020-12+631
Amplasament: 
DJ 134A, între Șoimoșu Mic și Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+020-12+631
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean pe acest sector de drum prezintă un sistem rutier cu suprafață de pământ, slab calitativ privind capacitatea portantă. Tronsonul în cauză se află imediat în apropierea lacului, acest tronson fiind expus de subspălările apei din lac. Lângă drumul de proiectat se extinde conducta de transport gaze naturale Dn 800 mm Bordoșiu – Mugeni, care subtraversează drumul județean proiectat în mai multe puncte. Intabularea drumului județean 134A s-a finalizat în anul 2017. Iar prin proiectul inițial drumul județean a fost proiectat pe un teren privat. Din aceste cauze a fost necesară actualizarea proiectului tehnic între sectorul de drum km 12+020 - 12+631.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pentru modificarea/relocarea lucrărilor proiectate pe traseul vechiului drum, de pe lângă lacul existent, -neavând studii geotehnice, respectiv topografice- pe acest sector de drum s-a încheiat contractul de proiectare cu SC Rutier Conex XXI SRL, însă din toate avizele și acordurile numai de la SC SNTGN Tranasgaz SA nu este obținută.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, condiții optime de siguranță și confort în circulație.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.care să conducă la îmbunătăţirea capacității portante și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din Șoimușu Mic și a orașului Cristuru Secuiesc, respectiv cetățenii care circulă între Cristuru Secuiesc – Șoimușu Mic.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
85.20 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
85.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020-12+631 3085.20 85.20 0.00 0.00 3000.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da