Eficientizare prin racordare sursă de apă și extindere rețea de apă potabilă în localitățile Cehețel, Tărcești

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Eficientizare prin racordare sursă de apă și extindere rețea de apă potabilă în localitățile Cehețel, Tărcești
Clasificare
Categoria bugetara: 
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Cheltuieli bugetare: 
...05.01 alimentare cu apă
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura edilitara
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tărceşti - Tarcsafalva
Ceheţel - Csehétfalva
Adresa: 
comuna Simonesti, satele Cehetel si Tarcesti
Amplasament: 
intravilan satele Cehetel si Tarcesti, comuna Simonesti
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita in asociare cu comuna Simonesti
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Comunitatea este preocupată de creşterea calităţii şi a condiţiilor de viaţă în zona rurală prin renovarea şi imbunătăţire infrastructurii şi concomitent imaginea de ansamblu în spaţiul rural. Problema este funcționarea, respectiv exploatarea ineficientă a investiției ”Alimentare cu apă, în localitatăţile Ceheţel şi Tărceşti, comuna Şimoneşti”. Pentru aceasta, în vederea realizării în cadrul programului “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene” perioada 2018-2020, comuna Șimonești
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Problema este funcționarea, respectiv exploatarea ineficientă a investiției ”Alimentare cu apă, în localitatăţile Ceheţel şi Tărceşti, comuna Şimoneşti”
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru servicii de apă de calitate, dezvoltarea infrastructurii edilitare.Realizarea, renovarea şi imbunătăţirea infrastructurii şi concomitent imaginii de ansamblu în spaţiul rural. Imbunatatirea serviciului de apă, asigurarea condițiilor de viață decente a localnicilor și condițiilor pentru realizarea unor investiții agroturistice, respectiv diminuarea utilizării/consumării de către comunitatea în cauză a apei neverificate/controlate.
Obiectivele proiectului: 
dezvoltarea infrastucturii edilitare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
locuitorii/unitatiile publice, economice, culturale si turistice locale din satele Cehetel si Tarcesti
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Eficientizare prin racordare sursă de apă și extindere rețea de apă potabilă în localitățile Cehețel, Tărcești 250.00 25.00 0.00 0.00 225.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da