Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-12+362, sectorul km 8+478-12+362

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-12+362, sectorul km 8+478-12+362
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Săcel - Románandrásfalva
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
DJ 134A, Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 8+478-12+362 (Tronson II)
Amplasament: 
DJ 134A, Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 8+478-12+362 (Tronson II)
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 115/2013, Contract nr 9/21050/15.09.2015
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
300.00 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-12+362, sectorul km 8+478-12+362
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu