Trusă de instrumente operație cezariană

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Trusă de instrumente operație cezariană
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitara
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc - Secția Obstetrica-Ginecologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
II.1. Necesitatea investiției - scurtă prezentare a situației existente din care să rezulte necesitatea investiției, însoțită de tabele, hărți, grafice, planșe desenate, fotografii, etc. - deficiențe majore ale situației actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei, după caz instrumentarul pentru operatie cezariana sunt esentiale pentru efectuarea in siguranta a interventiilor chirurgicale. trusele actuale sunt uzate fizic, functioneaza deficitar, pericliteaza siguranta actului medical. numarul operatiiolor cezariana este in crestere, avem frecvent toate trusele folosite - pericol in caz de urgenta. inlocuirea instrumentarului uzat creste calitatea si siguranta actului chirurgical. folosirea echipamentului actual uzat face riscanta efectuarea interventiilor
Deficiențe majore ale situației actuale: 
trusele actuale sunt uzate fizic, functioneaza deficitar, pericliteaza siguranta actului medical. numarul operatiiolor cezariana este in crestere, avem frecvent toate trusele folosite - pericol in caz de urgenta. inlocuirea instrumentarului uzat creste calitatea si siguranta actului chirurgical. folosirea echipamentului actual uzat face riscanta efectuarea interventiilor
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
cresterea sigurantei actului medical
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
bloc operator operatii cezariene
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
85.68 mii lei
Denumirea investitiei
Trusă de instrumente operație cezariană
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu