Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sub Cetate - Zeteváralja
Amplasament: 
DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
106/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3 312.00 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu