privind necesitatea și oportunitatea includerii investiției , Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii investiției , Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism și recreere
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Cozmeni - Kozmás
Lăzăreşti - Lázárfalva
Tusnad - Tusnád
Tuşnadu Nou - Újtusnád
Adresa: 
Zone aferente UAT -uri Băile Tușnad, Tușnad și respectiv Cozmeni
Amplasament: 
Zone aferente UAT uri Băile Tușnad , Tușnad respectiv Cozmeni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Reglementarea funcțională a zonelor de interes turistic
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu există reglementare urbanistică pentru zonă care să asigure dezvoltarea coerentă a zonei
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea cadrului legal necesar dezvoltării pe viitor a zonei
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract de servicii nr 22612/17.10.2018
Obiectivele proiectului: 
Studii de fundamentare stadiu actual al zonei. Scenarii alternative privind RLU, Planul Urbanistic Zonal și strategia de dezvoltare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Teritoriul aflat în interiorul zonei specificate prin studiu
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
71.33 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
71.33 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
privind necesitatea și oportunitatea includerii investiției , Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019 71.33 71.33 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu