Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Dîrjiu - Székelyderzs
Adresa: 
DJ 133, extravilanul comunei Dârjiu
Amplasament: 
DJ 133, extravilanul comunei Dârjiu
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
254/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 3147.00 10.00 0.00 0.00 3137.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da