Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Valea Rece - Hidegségpataka
Adresa: 
DJ 127B
Amplasament: 
DJ 127B, Lunca de Jos - Valea Rece
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Restabilirea/asigurarea condiţiilor de siguranță a circulaţiei, asigurarea caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sectorul 0+000 - 2+500 a drumului se află pe valea pârâului Iavardi, care în urma ploilor abundente cauzând viituri rapide din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin surpări de mal și de drum, prin subspălarea fundației și coborarea talvegului, colmatare respectiv distrugerea capetelor podețelor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară execuția lucrărilor de refacere, apărare și consolidare a fundației drumului inclusiv a zonei afectate de inundații, reparația, refacerea/reconstrucția podețelor, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, consolidarea malului, în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitori din Valea Rece.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
460.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
460.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 12560.00 460.00 0.00 0.00 12100.00
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da