Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita

Directia Resurse umane si comunicare

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața libertății nr.5
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita – Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În scopul realizării unei baze de date relaționale prin care să se asigure securitatea și integritatea datelor și informațiilor, de orice tip, deținute de Consiliul Județean Harghita, prin intermediul căreia orice informație să fie introdusă doar o singură dată și care să aibă capacitatea de interogare diversificată în funcție de diferitele domenii de activitate, se consideră a fi necesară achiziționarea unor servicii specializate pentru realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sunt mai multe baze de date care nu interacționează.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
În scopul dezvoltării, modernizării și creșterii transparenței activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita, se consideră a fi necesar realizarea unui sistem on-line integrat de informații prin care toate informațiile deținute de instituție să fie grupate în categorii logice și stocate într-o singură bază de date relațională, cu posibilitate de interogare diversificată și publicare on-line a acestor informații prin portaluri intranet și internet tematice, în formate cât mai accesibile din orice browser.
Obiectivele proiectului: 
Creșterea transparenței informațiilor și înlesnirea accesului la informații a diferitelor tipuri de vizitatori ai portalurilor tematice publice, precum și simplificare accesului angajaţilor CJH la informaţiile necesare derulării în condiţii optime a activităţii pe care o desfăşoară, reducerea erorile umane ceea ce în consecință duce la creșterea calității activității.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita,Vizitatori portalurilor: cetățeni, instituții, societăți comerciale și organizații non-guvernamentale
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita 250.00 10.00 0.00 0.00 240.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da