REABILITARE DJ123C, KM 1+856 - 7+000 - IEȘIRE SAT HOSASĂU

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REABILITARE DJ123C, KM 1+856 - 7+000 - IEȘIRE SAT HOSASĂU
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sectorul de drum între poz. km1+856 - 7+000 ieșire sat Hosasău
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Hosasău - Hosszúaszó
Adresa: 
DJ 123C
Amplasament: 
pe drumul județean DJ123C , km 1+856 - 7+000
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră pietruită pe o lungime de 5.144,00 m, cu degradări dominante în denivelări și gropi. Drumul se prezintă ca un drum de pământ.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul nu este asfaltat, prezintă gropi, podețe înfundate, pe mai multe tronsoane pe acest sector lipsesc șanțurile.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, condiții optime de siguranță și confort în circulație.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract de servicii nr.127/763/15.01.2018
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Satul Hosasău și zonele turistice din împrejmuire
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei
REABILITARE DJ123C, KM 1+856 - 7+000 - IEȘIRE SAT HOSASĂU
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da