REABILITARE DJ123C, KM 1+856 - 7+000 - IEȘIRE SAT HOSASĂU (ELABORARE DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REABILITARE DJ123C, KM 1+856 - 7+000 - IEȘIRE SAT HOSASĂU (ELABORARE DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sectorul de drum între poz. km1+856 - 7+000 ieșire sat Hosasău
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Hosasău - Hosszúaszó
Adresa: 
DJ 123C
Amplasament: 
pe drumul județean DJ123C , km 1+856 - 7+000
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră pietruită pe o lungime de 5.144,00 m, cu degradări dominante în denivelări și gropi. Drumul se prezintă ca un drum de pământ.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul nu este asfaltat, prezintă gropi, podețe înfundate, pe mai multe tronsoane pe acest sector lipsesc șanțurile.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, condiții optime de siguranță și confort în circulație.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract de servicii nr.127/763/15.01.2018
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Satul Hosasău și zonele turistice din împrejmuire
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
47.47 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
47.47 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
REABILITARE DJ123C, KM 1+856 - 7+000 - IEȘIRE SAT HOSASĂU (ELABORARE DALI+PT) 47.47 47.47 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu