MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ135, LIMITA JUD. MUREȘ-ATID, KM 45+400-57+500

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ135, LIMITA JUD. MUREȘ-ATID, KM 45+400-57+500
Clasificare
Sursă de finanțare: 
Bugetar
Capitol: 
84.02.03.01 Drumuri si poduri
Centru Bugetar: 
CJH - Drumuri si Poduri
Articol aliniat: 
71.01.01 Constructii
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Şiclod - Siklód
Cuşmed - Küsmöd
Adresa: 
Dj 135
Amplasament: 
DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
230/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ135, LIMITA JUD. MUREȘ-ATID, KM 45+400-57+500 29123.00 10.00 0.00 0.00 29113.00
Durata
Durata estimată (luni): 
20 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da