“Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

“Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Merești - Homoródalmás
Amplasament: 
De la intersecția DJ 131A la Mărtiniș prin Merești, până la intersecția DJ 132.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
97/2014
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.66 mii lei
Denumirea investitiei
“Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului)
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu