“Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

“Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Merești - Homoródalmás
Amplasament: 
De la intersecția DJ 131A la Mărtiniș prin Merești, până la intersecția DJ 132.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
97/2014
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3.66 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.66 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
“Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului) 3.66 3.66 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu