„Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Covacipeter - Kovácspéter
Amplasament: 
DJ 125A, km 8+900-11+500
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Straea tehnică a drumului propus pentru modernizare este necorespunzătoare desfășurării în condiții de siguranță și confort a traficului rutier, având sectoare unde nu este asigurată lățimea standard a părții carosabile pentru un drum județean, foarte greu practicabil în perioadele cu precipitații sau de iarnă.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră din material pietros. În decursul anilor, pe sectoare, în funcție de de starea îmbrăcăminții, au fost executate diverse tipuri de lucrări de întreținere. Cu toate ecestea, nu se pot asigura condiții pentru desfășurarea unui trafic cu condiții de siguranță și confort. Totodată, se constată și o scurgere defectuoasă a apelor, atât transversal cât și longitudinal, din cauza lipsei sau amenajării necorespunzătoare a șanțurilor, a lipsei sau colmatării podețelor și a vegetației existente.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract de servicii nr.11/14983/29.06.2017
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Gheorgheni, Kovacipeter și Bălan
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
65.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
65.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” (elaborare DALI+PT) 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu