REABILITARE DJ 113B, KM 2+600 INTRARE SAT LĂZĂREȘTI -13+500 INTERSECȚIE DJ 113A

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REABILITARE DJ 113B, KM 2+600 INTRARE SAT LĂZĂREȘTI -13+500 INTERSECȚIE DJ 113A
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lăzăreşti - Lázárfalva
Adresa: 
DJ 113B
Amplasament: 
DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Starea tehnică a drumului propus pentru modernizare este necorespunzătoare desfășurării în condiții de siguranță și confort a traficului rutier, având sectoare unde nu este asigurată lățimea standard a părții carosabile pentru un drum județean, foarte greu practicabil în perioadele cu precipitații sau de iarnă.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră din material pietros. În decursul anilor, pe sectoare, în funcție de starea îmbrăcăminții, au fost executate diverse tipuri de lucrări de întreținere. Cu toate acestea, nu se pot asigura condiții pentru desfășurarea unui trafic în condiții de siguranță și confort. Totodată, se constată și o scurgere defectuoasă a apelor, atât transversal cât și longitudinal, din cauza lipsei sau amenajării necorespunzătoare a șanțurilor, a lipsei sau colmatării podețelor și a vegetației existente.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, condiții optime de siguranța și confort în circulație.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Unica legătura între localitatea Lăzărești și DJ 113A, lacul Sfânta Ana
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
76.02 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
76.02 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
REABILITARE DJ 113B, KM 2+600 INTRARE SAT LĂZĂREȘTI -13+500 INTERSECȚIE DJ 113A 11613.43 76.02 0.00 0.00 11537.41
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da