„Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500“ (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500“ (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ţengheler - Cengellér
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
DJ 127
Amplasament: 
Țengeler și Tulgheș, km 8+921 - km 30+500.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În decursul anilor trecuți s-a intervenit pe acest tronson doar cu lucrări de întreținere, pietruire. Podețele de șosea aflate pe acest sector sunt în stare de degradare, acestea necesitând lucrări de întreținere și reparații sau dacă expertiza prevede unele dintre ele trebuie demolate și înlocuite cu unele noi cu capacitatea sporită de preluare a apelor pluviale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările au tendinţe de extindere şi fără executarea unor lucrări de intervenţie ar putea conduce la periclitarea siguranţei circulaţiei şi a confortului participanţilor la trafic
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Comuna Ditrău și Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
210.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
210.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500“ (elaborare DALI+PT) 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu