Extindere-modernizare și dotare UPU(Studiu de fezabilitate)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Extindere-modernizare și dotare UPU(Studiu de fezabilitate)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc Str. Denes Laszlo nr. 2
Amplasament: 
Spitalul Județean Miercurea Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Județean Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc își desfășoară activitatea medicală și administrativă pe 14 paturi, pe o suprafață foarte redusă (actual numai pe o suprafață de 668,30 mp) față de necesarul real iar extinderile sunt imposibile în structura actuală. Având în vedere numărul cazurilor tratate în cadrul UPU (27268 pacienți în 2015; 25634 pacienți în 2016; 12519 pacienți între 01 ianuarie - 20 iulie 2017), luând în considerare cerințele reglementărilor în vigoare privind condițiile de asigurat pentru actul medical dar și spațiile necesare pentru asigurarea circuitelor și condițiilor specifice secției este necesară extinderea secției UPU, mărirea spațiului utilizabil pentru activitatea medicală, socială și administrativă. Locația UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc se află într-o clădire veche, de tip vagon, cu încăperi mici, neadecvate, în prezent nu corespunde niciunui standard de performanță: nu are sistem de ventilație și condiționare aer, sistemele de distribuire de agent termic sunt învechite, îngreunând activitatea unității. Probleme majore se prezintă la mai toate utilitățile: sistemele de închideri uzate, accesele separate ale adulților de cei pediatrici nu se pot delimita conform cerințelor legale, fără ieșiri de urgențe separate pentru UPU, rampă de acces neconformă( deschisă, neîncăpătoare, neîncălzită, cu acces pietonal îngreunat, etc.), lipsa sistemului de acces electronic care se materializează prin fenomenul de „dute-vino” al aparținătorilor totodată reprezentând și un risc și mai crescut de diferite epidemii. Lipsa aparaturii medicale specifice medicinii de urgență, (cea existentă fiind învechită și insuficientă) respectiv lipsa unor aparaturi specifice UPU, necesare îmbunătățirii procesului de diagnostizare și tratament îngreunează activitatea prestată. Lipsă se prezintă și pe plan de resurse umane, în prezent numai 4 medici de specialitate în medicină de urgență (neexistând vreun medic de familie cu competențe în medicină de urgență, angajat la UPU) lucrează la UPU, astfel fiind suprasolicitați psihic și fizic, la care se adaugă și condițiile precare de lucru toate acestea făcând existența unui risc real și iminent de a pierde în continuare personal medical în favoarea altor spitale mai performante.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent există probleme cu asigurarea utilităților, probleme privind aparatura medicală învechită/insuficientă/ neexistența unor aparate medicale performante specific pentru UPU, etc..Datorită acestor probleme majore la UPU nici Spitatul Județean nu are oprotunitatea de a fi avansată pe o treaptă de funcționare mai înaltă.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Obținerea și amenajarea de noi spații atât pentru UPU cât și pentru Spital, dotarea extinderii UPU cu aparatură medicală performantă specific UPU, respectiv realizarea unui Heliport la sol vor asigura condiții necesare desfășurării unei activități medicale și administrative la standardele impuse de normele și de legislația în vigoare, prin Extinderea pentru Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Miercurea Ciuc și amenajarea a minim două etaje pentru secțiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Extinderea ar fi în legătură directă cu actuala Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc printr-o rampă de acces performantă, de cca.200 mp, cu o lungime de 30 m și o lățime de 6,5 m. (rampă închisă, încălzită, două bande pentru autovehicule+acces pietonal), alipită de clădirea actuală dinspre intrarea în UPU actual, perpendicular cu blocul B.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Asigurarea condițiilor prevăzute de Ordinul 1706/2007; Legea 95/2006 cu modificările și completările ulterioare; Eficientizarea activității medicale prin asigurare circuite separate pentru secții;
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor optime de funcționare pentru UPU și eficientizarea activității medicale prin asigurare circuite separate pentru secții
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții din zona arondată spitalului care se află în situații de urgență
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
306.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
306.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Extindere-modernizare și dotare UPU(Studiu de fezabilitate) 306.00 306.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da