Paratrăsnet la casa de tip familial din Sâncrăieni

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Paratrăsnet la casa de tip familial din Sâncrăieni
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Asistență socială
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Adresa: 
Loc. Sâncrăieni, nr. 308, jud. Harghita
Amplasament: 
Loc. Sâncrăieni, nr. 308, jud. Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Casa de tip familial din comuna Sâncrăieni nr. 308, aflată în componența Centrului de plasament de tip familial nr. 2, a fost achiziționată și renovată în anul 2003, dar la renovare nu au fost prevăzute dispozitive de protecție împotriva trăsnetelor și nici realizarea împământării prizelor, astfel încât imobilul nu îndeplinește condițiile de funcționare legală prevăzute de Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor I7 – 2011
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Imobilul nu îndeplinește condițiile de funcționare legală prevăzute de Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor I7 – 2011
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îndeplinirea condițiilor de funcționare legală prevăzute de Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor I7 – 2011
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Îndeplinirea condițiilor de funcționare legală prevăzute de Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor I7 – 2011
Obiectivele proiectului: 
Îndeplinirea condițiilor de funcționare legală prevăzute de Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor I7 – 2011
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Copiii aflați în plasament
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei
Paratrăsnet la casa de tip familial din Sâncrăieni
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu