Centrală termică cu proiectare și instalare la Sediul Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Centrală termică cu proiectare și instalare la Sediul Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Asistență Socială
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Cântar, bl. 5, ap. 20.
Amplasament: 
Bloc de locuit situat în str. Cântar, bl. 5, ap. 20, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
în imobilul situat în Miercurea-Ciuc, strada Cântar, nr. 5, în care, la apartamentul nr. 20, se află sediul Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc, din cele 20 de locuințe, 19 au fost debranșate de la rețeaua centrală de furnizare a încălzirii și a apei calde, costurile de întreținere pe perioada de iarnă sunt foarte mari, astfel se impune, pentru eficientizarea cheltuielilor, debranșarea de la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic și instalarea unei centrale termice de apartament.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pierderile de pe rețeaua învechită sunt incluse în costurile de întreținere, fiind permanent probleme cu apa caldă și cu încălzirea
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea unui minim confort termic angajaților care lucrează în acest imobil, cu costuri rezonabile.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea unui minim confort termic angajaților care lucrează în acest imobil, cu costuri rezonabile.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Angajații Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.50 mii lei
Denumirea investitiei
Centrală termică cu proiectare și instalare la Sediul Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu