MAȘINĂ ELECTRICĂ INDUSTRIALĂ DE TOCAT CARNE

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

MAȘINĂ ELECTRICĂ INDUSTRIALĂ DE TOCAT CARNE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE - BLOC ALIMENTAR
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru prepararea hranei în cadrul Blocul Alimentar al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș este necesar achiziționarea unei mașini electrice industriale de tocat carne de capacitate mare. Actuala mașină de tocat carne este de mică capacitate, nu face față la cantitățile necesare a fi tocate și se defectează frecvent.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Capacitate mică de tocare, defecțiuni frecvente, timp de tocare a cantității de carne îndelungat.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Pregatirea în timp util a hranei, respectarea normelor igienico-sanitare.
Obiectivele proiectului: 
Desfășurarea în bune condiții și în timp util a preparării hranei de către personalul Blocului alimentar,
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - BLOC ALIMENTAR
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
VENITURI PROPRII- FOND DE DEZVOLTARE SPITAL
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei
MAȘINĂ ELECTRICĂ INDUSTRIALĂ DE TOCAT CARNE
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu