Heliport la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc (SF)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Heliport la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc (SF)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2
Amplasament: 
Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
93/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
6.00 mii lei
Denumirea investitiei
Heliport la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc (SF)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu