Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita

UIP SMID Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
74.02 Protecția mediului
Cheltuieli bugetare: 
...05.02. colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bălan - Balánbánya
Corund - Korond
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Remetea - Gyergyóremete
Sînsimion - Csíkszentsimon
Toplița - Maroshévíz
Vlăhița - Szentegyháza
Adresa: 
Balan, Corund, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Remetea, Sinsimion, Toplita, Vlahita
Amplasament: 
Balan, Corund, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Remetea, Sinsimion, Toplita, Vlahita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Hargita prin Consiliul Judetean Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
109/2013, 62/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3 478.33 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
3 478.33 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita 3478.33 3478.33 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu