„Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” lucrări în continuare nercesare finalizării proiectului

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” lucrări în continuare nercesare finalizării proiectului
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
a) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sanatate - Conform prevederilor art. 43 ale Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019 în bugetul Ministerului Sănătăţii a fost inclusă suma de 30.680 mii lei pentru lucrări de construcţii, reparaţii capitale, achiziţie de echipamente şi aparatură medicală la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita. Finanțarea spitalelor se face în baza prevederilor Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Denes Laszlo nr.2
Amplasament: 
Spitalul Judetean de Urgentă Miercurea Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgentă Miercurea Ciuc
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
312/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
16 044.00 mii lei
Denumirea investitiei
„Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” lucrări în continuare nercesare finalizării proiectului
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da