Reabilitare acces și realizare parcare auto la locuințele de serviciu pentru medici (DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare acces și realizare parcare auto la locuințele de serviciu pentru medici (DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László FN
Amplasament: 
Str. Dr. Dénes László FN
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Judeţean Harghita în perioada 2010 - 2017 a construit 16 locuinţe de serviciu în apropierea clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc. Amenajarea terenului în jurul locuințelor nu este rezolvată.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu este asigurată accesul vehiculelor prin drum de acces, nu sânt asigurate parcarea vehiculelor prin locuri de parcare pentru vehiculele locatarilor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Rezolvarea circulației și a parcării autovehiculelor la locuințele de serviciu respectiv la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
A fost aprobată Planul Urbanistic Zonal- zona Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, pe baza căreia va fi realizată această lucrare
Obiectivele proiectului: 
Realizări drum de acces parcări la Spitalul Județean de Urgență
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
medicii de la locuințele de servicii respectiv vizitatorii Spitalul Județean de Urgență
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare acces și realizare parcare auto la locuințele de serviciu pentru medici (DALI)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da