Reabilitare acces și realizare parcare auto la locuințele de serviciu pentru medici (DALI)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare acces și realizare parcare auto la locuințele de serviciu pentru medici (DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László FN
Amplasament: 
Str. Dr. Dénes László FN
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Judeţean Harghita în perioada 2010 - 2017 a construit 16 locuinţe de serviciu în apropierea clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc. Amenajarea terenului în jurul locuințelor nu este rezolvată.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu este asigurată accesul vehiculelor prin drum de acces, nu sânt asigurate parcarea vehiculelor prin locuri de parcare pentru vehiculele locatarilor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Rezolvarea circulației și a parcării autovehiculelor la locuințele de serviciu respectiv la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
A fost aprobată Planul Urbanistic Zonal- zona Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, pe baza căreia va fi realizată această lucrare
Obiectivele proiectului: 
Realizări drum de acces parcări la Spitalul Județean de Urgență
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
medicii de la locuințele de servicii respectiv vizitatorii Spitalul Județean de Urgență
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare acces și realizare parcare auto la locuințele de serviciu pentru medici (DALI) 60.00 30.00 0.00 0.00 30.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da