Reactualizare proiect privind reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a pavilionaelor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reactualizare proiect privind reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a pavilionaelor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Înlătursarea pericolului de prăbușire a stâlpilor din lemn ce susțin rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică pentru pavilioanele ce deservesc secțiile medicale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Stâlpii de lemn ce susțin rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică, pentru pavilioanele ce deservesc secțiile medicale, sunt putreziți și prezintă pericol real de prabușire.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
temen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Înlocuirea instalațiilor electrice aeriene cu instalașii electrice subterane.
Obiectivele proiectului: 
Eliminarea riscului de accidente în cadrul pacienților și salariaților noștri.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ-SECȚII ȘI SECTOARE
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reactualizare proiect privind reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a pavilionaelor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu