Proiectare și execuție stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Homorod – Băi

UIP SMID Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Proiectare și execuție stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Homorod – Băi
Clasificare
Categoria bugetara: 
74.02 Protecția mediului
Cheltuieli bugetare: 
...05.02. colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură apa - canalizare
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Adresa: 
Homorod Băi, județul Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform Programului de conformare și Îndrumarului redactat de Agenția pentru Protecția Mediului această investiție trebuie realizată până la sfârșitul anului 2020.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consiliul Județean Harghita este proprietarul sistemului de apă, sistemului de canalizare și stației de epurare din stațiunea Homorod-Băi. Această stație de epurare are o vechime de peste 30 de ani, este nefuncțional, având un grad mare de uzură. Din această cauză nu poate să primească autorizație de funcționare. Pentru a putea face față cerințelor legale de funcționare și nevoilor fluxului de turiști, este necesar realizarea unei noi stații de epurare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea nivelului de trai al localnicilor, creșterea numărului turiștilor în zonă.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Conform Programului de conformare și Îndrumarului redactat de Agenția pentru Protecția Mediului această investiție trebuie realizată până la sfârșitul anului 2020.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
OUG nr. 195/2005 aprobata cu Legea nr. 265/2006 HG nr. 188/2002 modificat prin HG nr. 352/2005 cu privire la aprobarea unor norme de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotararea Consiliului Judetean Harghita nr. 237/2014 privind aprobarea Master Planului actualizat pentru judetul Harghita
Obiectivele proiectului: 
Creșterea nivelului de trai al localnicilor, creșterea numărului turiștilor în zonă.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii localității, turiștii
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.30 mii lei
Denumirea investitiei
Proiectare și execuție stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Homorod – Băi
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu