POMPE CENTRALA TERMICĂ

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

POMPE CENTRALA TERMICĂ
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - CENTRALA TERMICĂ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -CENTRALA TERMICĂ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -CENTRALA TERMICĂ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru centrala termica ce functioneaza pe biomasa/peleti, intentionam sa achizitionam 3 bucati pompe, pentru asigurarea circulatiei pe circuitul cazanelor. Aceste pompe vor constitui o rezerva pentru actualele 3 pompe IMP Pumps, care au debit de Q= 45 mc/h si H=8 mcol apa.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Dorim aceasta deoarece pana la aceasta data s-a reparat in garantie una dintre ele, alteia s-au inlocuit rulmentii, reparatii ce au durat timp indelungat si nu vrem ca in perioada rece sa nu putem folosi un cazan sau doua din cauza lipsei unei astfel de pompe.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen lung
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Dorim aceasta deoarece pana la aceasta data s-a reparat in garantie una dintre ele, alteia s-au inlocuit rulmentii, reparatii ce au durat timp indelungat si nu vrem ca in perioada rece sa nu putem folosi un cazan sau doua din cauza lipsei unei astfel de pompe.
Obiectivele proiectului: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ, CENTRALA TERMICĂ - PACIENȚII SPITALULUI
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - PACIENȚII
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
14.64 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
VENITURI PROPRII- FOND DE DEZVOLTARE SPITAL
Suma aprobată pt anul în curs: 
14.64 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
POMPE CENTRALA TERMICĂ 14.64 0.00 14.64 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu