Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (PT+DDE))

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (PT+DDE))
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism și educație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Adresa: 
Băile Homorod nr. 15
Amplasament: 
Băile Homorod, Zona "Ilona volgye" nr.15
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2014 a fost efectuat evaluarea stării existente și expertizarea tehnică a imobilelor situate în Băile Homorod aflate în proprietatea județului Harghita. Experiza tehnică la Vila nr. 15 recomandă îmbunătățirea rezistenței și a stabilității construcției conform Legii nr.10/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficiențele semnalate la Vila nr. 15 : zidăria exterioară se află în stare parțial deteriorată , lipsa de țigle au permis pătrunderea apelor meteorice distrugând streașina acoperișului și parțial structura acoperișului, se observă ruperi locale al elementelor planșeelor
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prognoze de termen lung este dezvoltarea turismului în zonă
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Conform alin. (4) art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 54 / 2012 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita „Consiliul Judeţean Harghita are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora”
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea infrastructurii turistice , formarea unei imagini turistice atractive , dezvoltarea turismului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Tineret, școlari
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
35.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
35.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (PT+DDE)) 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu