R.K. PAVILIONUL NR.21

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

R.K. PAVILIONUL NR.21
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - PAVILIONUL NR.21
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC. TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ- PAVILIONUL NR.21
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pavilionul nr. 21 din incinta unității noastre, la această dată nu este ocupat, el în anii trecuți a avut destinația de spații de locuit pentru salariați. Pentru a proteja degradarea lui în continuare s-a reușit repararea șarpantei și înlocuirea vechii învelitori. Intenționăm că în acest pavilion să înființăm o secție psihiatrică cu plată pentru pacienții cronici, aceasta în urma solicitărilor unor pacienți care vor plăti pentru serviciile medicale acordate. Pentru a putea amenaja acest pavilion, este necesar să se realizeze toate lucrarile de: recompartimentare, amenajare interioară, reparații la pereți, tavane, pardoseli, înlocuirea tuturor instalațiilor interioare, inlocuirea vechii tamplării din lemn. Pentru acești pacienți pavilionul va dispune și de un spațiu verde imprejmuit, spațiu ce va fi folosit numai de acești pacienți. Această secție psihiatrică cu plată pentru pacienți cronici, vine în întâmpinarea solicitarilor avute, de la pacienți/aparținători/reprezentanți legali din județul nostru cât și de la alți pacienți din județele limitrofe. În această secție medicală se va asigura tratarea , îngrijirea și asistența pacienților cu boli cronice psihice, cu un statut socio-familial precar, plata serviciilor medicale acordate se va efectua de pacient( pensie de boala/handicap) sau de aparținătorii legali( tutore/curator).
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pentru a proteja degradarea lui în continuare s-a reușit repararea șarpantei și înlocuirea vechii învelitori.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Termen lung
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Intenționăm că în acest pavilion să înființăm o secție psihiatrică cu plată pentru pacienții cronici, aceasta în urma solicitărilor unor pacienți care vor plăti pentru serviciile medicale acordate. Pentru a putea amenaja acest pavilion, este necesar să se realizeze toate lucrarile de: recompartimentare, amenajare interioară, reparații la pereți, tavane, pardoseli, înlocuirea tuturor instalațiilor interioare, inlocuirea vechii tamplării din lemn.
Obiectivele proiectului: 
În această secție medicală se va asigura tratarea , îngrijirea și asistența pacienților cu boli cronice psihice, cu un statut socio-familial precar, plata serviciilor medicale acordate se va efectua de pacient( pensie de boala/handicap) sau de aparținătorii legali( tutore/curator).
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
741.00 mii lei
Denumirea investitiei
R.K. PAVILIONUL NR.21
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu