Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru „Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru „Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Borsec - Borszék
Amplasament: 
DJ 128, km 0+000 - 20+864 , Borsec - Jolotca
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
253/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
16.66 mii lei
Denumirea investitiei
Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru „Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu