ÎNTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU: BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILIONUL NR.10

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ÎNTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU: BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILIONUL NR.10
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATIR TULGHEȘ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- Identificarea probabilității lucrărilor de reparații; - Construcții deteriorate cu structură de rezistență afectată; - Pe termen mediu identificăm posibilitatea de utilizare sau de demolare a respectivelor construcții
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pe termen mediu identificăm posibilitatea de utilizare sau de demolare a respectivelor construcții
Prognoze pe termen mediu și lung: 
pe termen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Identificăm posibilitatea de utilizare sau de demolare a respectivelor construcții
Obiectivele proiectului: 
Repararea sau demolarea construcțiilor. Specificăm că beciul de iarnă nu-l mai folosim iar pe spațiul eliberat intenționăm să edificăm garaje și magazii pe schelet de lemn pentru locuințele de serviciu.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
19.00 mii lei
Denumirea investitiei
ÎNTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE PENTRU: BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILIONUL NR.10
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu