PROIECT PRIVIND REPARAȚIILE LA ALEI, PODEȚE ȘI RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PROIECT PRIVIND REPARAȚIILE LA ALEI, PODEȚE ȘI RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATIRE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crăpate și pe alocuri asfaltul este exfoliat. Rigolele sunt din beton, crapate , unele au marginele ruinate ( prabuțite) iar podețele peste aceste rigole ( santuri) au betonul macinat , vazându-se armatura de fier. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin creerea uner alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este necesar a se intreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
TERMEN MEDIU
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Necesitatea realizării acestui proiect privind lucrările de refacere a acestor alei, rigole și podețe
Obiectivele proiectului: 
INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
14.00 mii lei
Denumirea investitiei
PROIECT PRIVIND REPARAȚIILE LA ALEI, PODEȚE ȘI RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu