Monitor funcții vitale

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Monitor funcții vitale
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția Medicina Internă, Compartimentul Oncologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent în cadrul secției Interne la 70 de paturi dispunem de un singur monitor de funcții vitale. Având în vedere cazuistica tratată, luând în considerare permanenta lipsa de personal precum și dotările structurale ce nu permit gruparea pacienților cu afecțiuni grave într-un spațiu comun pentru ușurarea monitorizării, este absolut necesar dotarea secției cu minim 4 monitoare de funcții vitale. Aceste monitoare reprezintă dotări minime, de bază pentru secția de medicină internă, fără de care monitorizarea necesară desfășurării activității medicale nu poate fi realizată. În cadrul compartimentului Oncologie, datorită cazuistici tratate, pentru asigurarea condițiilor de tratare specific secției este vital dotarea acestuia cu monitoare de funcții vitale. Pacienții tratați pe această secție sunt imunodeprimați și necesită urmărire continuă.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pacienții nu pot fi monitorizați permanent astfel există riscul de a nu observa, înregistra momente
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea conditiilor stabilite prin legislația în domeniu.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
78.54 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
78.54 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Monitor funcții vitale 78.54 0.00 78.54 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu