Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Clădiri administrative
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, Piata Libertatii nr. 5
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, Piata Libertatii, nr. 5
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2012, pentru asigurarea posibilității de utilizare multifuncțională a holului de intrare principal din clădirea palatului administrativ, pentru amenajarea unei galerii de artă și expoziții temporare, în urma verificării gradelor de încărcare-siguranță existente au fost stabilite soluțiile de intervenție structurale necesare și pe vaza unui proiect tehnic aprobat, au fost executate lucrările de reamenajare autorizate. Deoarece suprafața de expunere, pentru organizarea unor expoziții, bienale de grafică sau foto, a devenit insuficientă, în scopul majorării suprafeței de expunere se dorește obținerea de informații tenice privind posobilitățile/soluțiile tehnice de refuncționalizarea magaziei adiacente galeriei existente.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Spatiu insuficient.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reamenajarea, prin recompartimentare, pe orizontală și verticală, a spațiului actual de depozitare adiacente galeriei de artă și expoziții, va crea condițiile organizării unor evenimente de mai mare amploare și cu impact semnificativ.
Obiectivele proiectului: 
Extinderea galerie de artă și expoziții prin reamenajarea unor suprafețe suplimentare de expunere
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Promovarea creațiilor de grafică, foto, sculptură, etc.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu