Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase (SF)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase (SF)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr.2
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr.2
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Secţia de boli infecţioase şi pneumologie din cadrul spitalului de urgenţă din Miercurea Ciuc funcţionează în prezent într-o clădire improprie din mai multe considerente: - este un imobil de cca. 200 ani vechime care a fost construit cu alt scop, - clădirea a fost retrocedată în anii trecuţi proprietarilor de drept, şi în câţiva ani trebuie părăsit de către spital, - din punct de vedere funcţional şi sanitar clădirea nu corespunde cerinţelor legale în vigoare actuale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Secția Pneumologie respectiv de Boli infecțioase, își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Județean de Urgență M-Ciuc, pe 40+40 paturi într-o clădire veche, construită în urmă cu mai bine de 200 ani, ce aparține Arhiepiscopiei Romano-Catolice, și care nu corespunde în prezent nici unei standard de performanță. Având în vedere numărul cazurilor tratate în cadrul acestor secții, luând în considerare cerințele reglementărilor în vigoare privind condițiile ce trebuiesc asigurate pentru actul medical dar și spațiile necesare pentru asigurarea circuitelor și condițiilor specifice secției este necesară construirea unui spital nou, care corespunde standardelor europene, în conformitate cu legislația în vigoare. Secțiile Pneumologie / Boli infecțioase în prezent se află într-o clădire veche, de tip vagon, cu încăperi mici, neadecvate, în prezent nu corespunde niciunui standard de performanță: nu are sistem de ventilație și condiționare aer, sistemele de distribuire de agent termic sunt învechite, îngreunând activitatea unității. Probleme majore se prezintă la: • sistemele de închideri uzate, • accesele separate ale adulților de cei pediatrici în cazul Secției de boli infecțioase nu se pot delimita conform cerințelor legale, • fără ieșiri de urgențe separate, • rampă de acces neconformă (neîncăpătoare, cu acces pietonal îngreunat, etc.), • lipsa sistemului de acces electronic care se materializează prin fenomenul de „dute-vino” al aparținătorilor totodată reprezentând și un risc și mai crescut de epidemii. Datorită condițiilor precare de lucru, personalul angajat este suprasolicitat psihic și fizic, existănd un risc real și iminent de a pierde personal medical în favoarea altor spitale mai performante.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pe termen mediu și lung se poate da o prognoză corectă și precisă, adică: în caz de nerealizare, materializată prin acest proiect prin construirea unui spital nou pentru Secțiile Pneumologie respectiv Boli Infecțioase, va scadea mult calitatea actului medical din cauza problemelor majore persistente (probleme de utilități, clădire veche uzată, prost compartimentată/ improvizată; circuite neconforme, realizate provizoriu; sistemele de canalizare, a distribuției agentului termic, sistemul de electricitate, aprovizionarea cu apă, ..toate sunt uzate), spitalul actualmente prezentând risc epidemiologic major, probleme iminente, cu cerințe de soluționare imediată.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
În urma analizării mai multor soluții, ce au constat în obținerea de noi spații prin reamenajarea unor spații existente sau construirea unui corp de clădire nouă, total independentă de celelalte clădiri din curtea Spitalului Județean de Urgență Miecurea Ciuc considerăm cea mai bună variantă în vederea soluționării problemei mai sus prezentate este: realizare unei construcții noi pentru Secția Pneumologie respectiv Boli Infecțioase în cadrul Spitalul Județean de Urgență M-Ciuc Această nouă clădire ar consta dintr-o clădire cu 3 nivele: demisol, mezanin, etaj cu o suprafață de 55x30 m la demisol, respectiv 40x30 m la mezanin si etajul I., cu un total de aprox. 4050 mp
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor prevăzute de Ordinul 914/2006 (actualizat)pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare; Legea 95/2006 cu modificările și completările ulterioare;
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Secția de Pneumologie/Sectia de boli infecțioase
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
180.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
180.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase (SF) 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu